کارگاه عکاسی NISANTASI در استانبول

۱۳ آموزش عکاسی آکادمی ۵ هفته آموزش حرفه ای.

تخفیف در   قیمت هر دوره ثبت نام از  ۳۴۰ TL به ۱۲۹ TL 

Sınır Tanımayan Fotoğrafçılar Akademisi

Nişantaşı. Rumeli Cad. 13 Kat:3 D:4 Nişantaşı – Şişli / İstanbul