کار در ترکیه

در سال ۲۰۱۵  با قوانین جدیدی که کشور ترکیه در امور حقوقی مربوط به اتباع خارجی خواستار کار

درکشور ترکیه اتخاذ کرد مورد توجه و استقبال اتباع خارجی برای اقامت کاری در ترکیه گردید که باعث شده شرایط مطلوب تری برای کار در کشور ترکیه  فراهم گردد، این در حالی است که  تمامی این اقدامات در پس این است که کشور ترکیه را هر چه سریعتر به عضویت  اتحادیه اروپا  نزدیک سازد. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، ترکیه جزء سه کشوری است که سال آینده بیشترین میزان استخدام را خواهند داشت، کشور ترکیه در زمینه افزایش کار و استخدام در سال ۲۰۱۵  بعد از کشورهای آمریکا و مکزیک در رده سوم جهان قرار گرفت. باید خاطر نشان کرد کشور ترکیه از نظر میزان استخدام، در رتبه ی بالاتراز کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان قرار گرفت. با وجود قوانین جدید دريافت اجازه کار در ترکیه، به طور خودکار به منزلهٔ اجازه اقامت در ترکيه محسوب ميشود که این امر باعث گردیده تا افراد به سمت ویزای کار در ترکیه گرویده شوند. همچنین جذب نیروی کار در کشور ترکیه به وضعیت بازار کار، تغییرات در بخش اقتصادی ویا تغییرات کلی در اقتصاد ویا توسعه در نیروی کاری موجود، مدت اجازه اقامت در ترکیه و مدت قرارداد خدمت ویا نوع کاردرترکیه بستگی دارد