کشف اتاق موسیقی باستانی در ترکیه

باستان شناسان فعال در سایت باستانی “ایسوس “واقع در استان”هاتای” ترکیه یک اتاق ویژه اجرای موسیقی کشف کردند.دشت “ایسوس”میدان نبرد داریوش سوم با اسکندر بوده است. به گزارش حریت درکشفیات اخیر، باستان شناسان اتاقی را کشف کردند که از نظر معماری،، تمام ویژگی‌های محل اجرای برنامه‌های موسیقی در دوران روم باستان را دارد. شهر باستانی ایسوس به دلیل نزدیکی بسیار زیاد به دشت ایسوس اهمیت تاریخی بسیاری برای محققان تاریخ دارد. اهمیت این شهر به ویژه درتاریخ باستان ازآنجاست که این شهر محل نبرد داریوش شاه ، شاهنشاه پارسی با اسکندر است. این اتاق از نظر معماری همانند یک اودئون کوچک یا سکوی بلند ویژه نمایش است که قدمت آن احتمالا به دوران روم باستان و زمانی که شهر ایسوس با انواع جاده‌ها و راه‌های بازرگانی و انواع مغازه‌ها و بازارها بسیار شلوغ و پررونق و شکوفا بود. باستان شناسان معتقدند که این اتاق احتمالا به عنوان نوعی مرکز شفا و درمان برای برخی بیماران نیز مورد استفاده بوده است. تیم باستان شناسان از موزه هاتای ترکیه در فصل هشتم از کاوش های باستان شناسی دراین سایت همچنین موفق به کشف بقایایی از یک صحنه اجرای تاتر به سبک روم باستان شدند که کار حفاری آن همچنان ادامه دارد. ایسوس که یک شهر باستانی پررونق دراوایل ۵۴۵ پیش از میلاد است، اکنون تاریخ چندین هزارسال مداوم را به دوران عثمانیان پیوند می زند.