کلیسا Öşvank Uzundere در ارزرم ترکیه

کلیسا Öşvank Uzundere در روستای Çamlıyamaç واقع در شهر ارزروم شده است.

این روستا مشهور به دکوراسیون و سنگ های رنگارنگ و چهره های ویژه ایی میباشد. با توجه به کتیبه در کلیسای Öşvank که مقابل  واقع در ورودی این کلیسا قرار دارند، از سلاح های جنوب گرجستان Bağrat’l سلسله سوم، توسط پسر Adernese Magistras Bagrat آن بین سال های ۹۶۳-۹۷۳ ساخته شده است. معماری متعلق به Öşk’l و Grigore و به کلیسا اختصاص داده شده است، به خواست امپراطوران بیزانس ساختار گنبد بزرگ باپتیست و ۷٫ ۲٫ باسیل بین سالهای ۱۰۲۲-۱۰۲۸ توسط کنستانتین دوباره بازسازی شد.


نقاشی های فراوانی در قسمت های داخلی کلیسا توسط جوییل Potrikios در سال ۱۰۳۶ ساخته شده است. دوازده، پنجره، در گنبد،نیز  به همچنین ساخته شده است. چهره های بیرونی پنجره ها به منبت منقش شده است. این پنجره ها، با آرک های اشاره شده و زبانه های بلند، که منعکس کننده سبک گوتیک است طراحی شده است. صلیب طرح کلیسای خارجی (trancept) متشکل از دو بخش و بعد افقی و یک بازوی بلند است که  نشانه تداوم آن است. ستون های که در داخل ساختمان یافت می شوند، با انگشتر های گلدار و نقاشی های مذهبی تزئین شده اند. در محراب کلیسا  که نمای کلیسابود و بعدها سقوط کرد، در یکی از ستون های آن از بخش های اضافی از یک تنه درخت نارنجی در جای خود جای داده است. تراس غرب، نمای شمالی و جنوبی: فضای شمالی دو طبقه، متعلق به ساختمان اول است، بعدا به جنوب و غرب اضافه می شود. حمام ها، خوابگاه ها، تعمید، خانه های مقدس، آشپزخانه ها و کتابخانه ها در Kilisenin وجود دارد.

 

مجله مرمر MarmarMagazine، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

صلیب طرح کلیسای خارجی (trancept)

کلیسا Öşvank؛ Uzundere

روستای Çamlıyamaç واقع در شهر ارزروم

گردشگری در ترکیه