کمک دانشجویان در پوشاک مدارس

کمک کردن لباس به دانش آموزان نیازمند از طرف دانشجویان

دانشجویان مدرسه عالی مسلکی Luleburgaz از دانشگاه Kırklareli برای دانش آموزان نیازمند لباسهای گرم و مناسب تهیه کردند. این لباسها شامل شال، کلاه و دستکش هستند و به مسئولین مدرسه Eskitaşlı Şehit Er Recep savaş sinar برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند این مدرسه تحویل داده شد. مدیر مدرسه اظهار کرد که از طرف این دانشجویان خوش قلب در حدود ۱۰۰ دست لباس برای دانش اموزان نیازمند و تهی دست تحویل داده شد تا با شروع ماه سرما بتوانند از این لباسهای گرم استفاده کنند. این دانشجویان و همچنین مدیر مدرسه امیدوار هستند تا با شروع فصل سرما و مشکلاتی که برای اکثر دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت و تهی دست وجود دارد، قشر توانمند جامعه به کمک آنها بیایند و به یک فرهنگ عمومی در بین تمام اقشار جامعه تبدیل شود.

 مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه