گردشگران ایرانی و آذربایجانی عید نوروز را در ترکیه جشن گرفتند

گردشگران ایرانی و آذربایجانی در شمال شرق ترکیه عید نوروز را جشن گرفتند.

گردشگران ایرانی و آذربایجانی در استان قارص در شهر ساری‌قامیش شمال شرق ترکیه عید نوروز را جشن گرفتند. در شهر ساری قامیش سفره هفت سین چیدند. نمایش آتش بازی و نمایش تئاتر نوروزی و موسیقی ایرانی و آذربایجانی به مناسبت نوروز اجرا میشود. عید نوروز ۱۳۹۷ را در ساری‌قامیش برای گردشگران ایرانی و جمهوری اذربایجان به دلیل موقیعت کوهستانی که وجود دارد، جذابیت خاصی ایجاد میکنند.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه