گردشگری شهر زیر آب در دریاچه خزر ترکیه

منطقه باستانی موسوم به «شهر زیر آب» در دریاچه خزر در ترکیه

پس از ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به یک جاذبه‌ جدید گردشگری در کشور تبدیل می شود.

منطقه باستانی موسوم به «شهر زیر آب» در دریاچه خزر واقع در شهرستان سیوریجه استان الازیغ انتظار می رود پس از ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به یک جاذبه‌ جدید گردشگری در عرصه غواصی در ترکیه تبدیل شود.

ابوبکر ایرماک، شهردار سیوریجه طی مصاحبه خود اعلام کرد: تاکنون طی تحقیقات در این منطقه بقایای شهری متعلق به قرن یازدهم کشف شده است. با توجه به یافته های باستان شناسی در اطراف منطقه مذکور تخمین زده می شود که این خرابه ها ۴ هزار سال پیش در اعماق آب های دریاچه خزر مانده‌اند. 

وی اظهار داشت: در اعماق دریاچه خزر که در رسوبگذاری فرونشینی کرده، یک ثروت بسیار مهم تاریخی موسوم به «شهر زیر آب» مدفون شده است. این خرابه های باستانی از منطقه‌ای در جنوب غربی دریاچه خزر که بین مردم به «جزیره کلیسا» شهرت دارد، با چشم قابل مشاهده هستند.
 ایرماک همچنین افزود: در پایان ماه دسامبر سال گذشته برای ثبت «شهر زیر آب» در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو مراجعه کردیم. در صورت ثبت، این فرصت را به دست می آوریم که منطقه مذکور را به تمام جهان معرفی کنیم.

مجله مرمر Marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

جاذبه های گردشگری

موقت میراث جهانی یونسکو

شهر زیر آب در دریای خزر