گوینده خبر تی آر تی جایزه گرفت

انجمن مسئولین محلی زن در ترکیه تی آر تی را شایسته دریافت جایزه معرفی کرد.انجمن مسئولین محلی زن در ترکیه، ظفر کیراز گوینده خبر کانال تی آر تی یک را شایسته دریافت جایزه شناختند. این انجمن جوایزی را در بخش ارتباطات به صاحبانشان در استانبول اعطا کردند. ظفر کیراز طی سخنانی در این مراسم اعلام کرد که زنان نیاز دارند که صدایشان بیش از این به گوش همگان برسد. کیراز همچنین به اهمیت بخش ارتباطات تاکید کرد.