تحصیل ۱۱۵ هزار دانشجو از ۲۰۳ کشور در ترکیه

رئیس فدراسیون انجمن دانشجویان بین المللی: تاکنون ۶۵ هزار فارغ التحصیل از ۱۶۰ کشور جهان داشته ایم.

محمد علی بولات رئیس فدراسیون انجمن دانشجویان بین المللی (UDEF) اظهار داشت: “تعداد ۱۱۵ هزار دانشجوی خارجی از ۲۰۳ کشور جهان در حال تحصیل در ترکیه هستند و کشورمان خدمات و امکانات ویژه به این دانشجویان اختصاص داده است.”

ادامه سخنان بولات به شرح زیر است:”در کنار کشورهای قفقاز٬ آسیای میانه و کشورهای حوزه بالکان٬ در ۵ سال اخیر از ۵۴ کشور آفریقا٬ آسیای جنوبی٬ آمریکای جنوبی و تقریبا از چهار گوشه دنیا٬ دانشجویانی برای تحصیل به ترکیه می آیند. در حال حاضر ۱۱۵ هزار دانشجو از ۲۰۳ کشور جهان در ترکیه در حال تحصیل هستند که از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در دانشگاه ها و نزدیک به ۱۵ هزار دانشجوی دیگر نیز در مدارس امام خطیب٬ دبیرستانهای غیرانتفاعی٬ دوره های آموزش قرآن٬ مدارس آموزش نظامی وغیره در حال آموزش هستند.”

بولات با بیان اینکه دانشجویان خارجی به هنگام تحصیل در ترکیه، نقش یک پل فرهنگی را میان ترکیه و کشورهای متبوع خود بازی می کنند و سبب تقویت روابط متقابل می شوند افزود:” این دانشجویان خارجی بصورتی داوطلبانه اقدام به فعالیتهای فرهنگی برای ترکیه می کنند. تاکنون ۶۵ هزار فارغ التحصیل از ۱۶۰ کشور جهان داشته ایم. این افراد اقدام به تاسیس انجمنی با نام فارغ التحصیلان ترکیه کرده اند. این انجمن فرهنگی بصورتی نهادین هم درصدد شناساندن ترکیه به جهانیان و هم در حال انجام اقدامات دیپلماتیک برای ترکیه می باشد.”

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاعاتی ترکیه به زبان فارسی