دادگاه عالى ادارى ارتش در ترکیه

دادگاه عالى ادارى ارتش ترکیه یا AYIM یکی از انواع دادگاه در ترکیه می باشد.

ادامه مطلب