پروژه زيبا ROSE GARDEN

پروژه زيبا ROSE GARDEN  در قلب طبيعت استانبول تركيه در بخش اروپايى استانول نزديك به فرودگاه دوم استانبول

همچنين نزديك به اوت لت بزرگ وياپورت viaport outlet. اين پروژه تمامى امكانات رفاهى و تفريحى را داراست. استخر سر باز و پوشيده سيستم كامل مداربسته در تمامى محيط، نگهبان تمام وقت ، زمين بازى محوطه پياده روى و خيلى از امكانات ديگر . 

براى اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد:

راهنماى شما در كليه پروژه هاى استانبول تركيه .