تحصیل ۱۷ هزار دانشجوی خارجی با بورسیه در ترکیه

رئیس سازمان ترک‌های خارج از ترکیه و جوامع خویشاوند گفت که هم اکنون بیش از ۱۷ هزار دانشجوی خارجی با بورسیه این کشور درحال تحصیل هستند.

بیش از 17 هزار دانشجوی خارجی با بورسیه ترکیه تحصیل می‌کنند

این کارگاه آموزشی با همکاری کشورهای ترک‌زبان در برلین برگزار شد. وی در ادامه سخنان خود همچنین اظهار داشت:

«ارزش‌افزوده شهروندان ترکیه مقیم خارج برای کشورهای میزبان بسیار مفید است. ما از موفقیت شهروندان‌ ترکیه در خارج خوشحال و با کوچک ترین مشکل آنها ناراحت می‌شویم.

به همین دلیل نیز سازمان ترک‌های خارج از ترکیه و جوامع خویشاوند برای حل مشکلات شهروندان مقیم خارج و ارائه هر گونه راه حل برنامه های زیادی دارد.

در نوامبر گذشته نشستی با شرکت وزرای مرتبط با دیاسپورا در آنکارا برگزار کردیم. ما جوامع خویشاوند باید روزهای مهم و اعیاد گردهم آییم و ایام ملی و جشن‌های کشورهای ترک‌زبان را با هم جشن بگیریم.

شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان باید برای مشکلات یکدیگر راه حل مشترک بیابند. برای مقابله با نژادپرستی، اسلام‌هراسی و محافظت از ارزش‌های فرهنگی و معنوی مشترک کشورهای عضو تلاش مشترک انجام دهیم”.