فروش آپارتمان ساحلي در آلانيا ترکیه

 

آپارتمان ساحلي ، مشرف به دريا و كوه، واقع در آلانيا با تمام امكانات ،شامل استخر، سونا، و هر آنچه كه ميتوان تصور كرد، فقط به مصرف كننده
٠٩٣٩١٥٩٤٠٤٧
به همكاران نظام پزشكي تخفيف ويژه داده خواهد شد