هشدارها و توصيه های مسافرتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران – استانبول

چنانچه قصد سفر با تورهای مسافرتی را داريد توصيه می سود از خدمات شرکت های معتبر

ادامه مطلب

داروهای ممنوعه در سفر به ترکیه

داروهای غیر مجاز در سفر ترکیه

داروهای غیر مجاز در سفر ترکیه و استانبول کدام می باشند؟ داروهای ممنوعه کشور ترکیه، محدودیت ورود دارو به ترکیه، لیست داروهای غیر مجاز سفر به ترکیه را چگونه می توان به دست آورد؟ و همچنین نحوه بردن دارو به ترکیه و دیگر هشدارها در سفر به ترکیه را در مطلب پایین بخوانید.

ادامه مطلب