پیدا کردن سرطان دندان توسط دکتر ترکیه

Kadir Toktaş متخصص دندانپزشکی گفت: گاهی اوقات دندان مصنوعی به یک ناحیه در دهان آسیب می رساند. ادامه مطلب