علت فشار خون چیست؟

در ۸۰ درصد موارد هیچ علت مشخص و قابل درمانی برای این بیماری پیدا نمیشود. ادامه مطلب

چشم پزشکی ترکیه

چشم پزشکی های  ترکیه  متخصص ویژه چشم پزشکی در جهان اسلام  می باشد. ادامه مطلب

دکتر سپیده ملت دوست

دکتر سپیده ملت دوست

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر پریسا سعید

دکتر پریسا سعید

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر پریناز آذر

دکتر پریناز آذر

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر صدیق اکبر

 

 doctor

دکتر صدیق اکبر

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر رضا محرم

 

 doctor

دکتر رضا محرم

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر ناصر علیدوست

 

 doctor

دکتر ناصر علیدوست

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر مهدی اوزگولریوز(خراسانی)

 

 doctor

دکتر مهدی اوزگولریوز(خراسانی)

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر مریم بنکداریان

 

 

دکتر مریم بنکداریان

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کیمیا چپتنی

 

 

دکتر کیمیا چپنی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کریم رجایی

 

 doctor

دکتر کریم رجایی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کسری روزبه

 

 doctor

دکتر کسری روزبه

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کامران رفیع

 

 doctor

دکتر کامران رفیع

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حسن آراز

 

 doctor

دکتر حسن آراز

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حسن علیزاده

 

 doctor

دکتر حسن علیزاده

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حمید عباس زاده

 

 doctor

دکتر حمید عباس زاده

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر خلیل مسعود

 

 doctor

دکتر خلیل مسعود

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر هایده خسروشاهی

 

 

دکتر هایده خسروشاهی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر هادی ساسانی

 

 doctor

دکتر هادی ساسانی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر احمد رسول اغلو

 

 doctor

دکتر احمد رسول اغلو

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کیمیا قاسم زاده

 

 

دکتر کیمیا قاسم زاده

تخصص: آزمایشگاه


ادامه مطلب

دکتر یاسمن ادیب سوی

دکتر یاسمن ادیب سوی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر رضا آذر

doctor

دکتر رضا آذر

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر مسعود عباسی

دکتر مسعود عباسی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر فرشته ادیب سوی

دکتر فرشته ادیب سوی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر سعید چیلر

doctor

دکتر سعید چیلر

تخصص: پزشکی هسته ای


ادامه مطلب

دکتر مسعود کافی

doctor

دکتر مسعود کافی

تخصص: پزشکی هسته ای


ادامه مطلب

دکتر نصرت طاهری

doctor

دکتر نصرت طاهری

تخصص: میکروبیولوژی


ادامه مطلب

دکتر محمد ینیسی

doctor

دکتر محمد ینیسی

تخصص: میکروبیولوژی


ادامه مطلب

دکتر نازنین معایدی

دکتر نازنین معایدی

تخصص: امراض داخله


ادامه مطلب

دکتر بنان چاعلایان

doctor

دکتر بنان چاعلایان

تخصص: امراض سینه


ادامه مطلب

دکتر طاهر دهگان

doctor

دکتر طاهر دهگان

تخصص: ژنتیک


ادامه مطلب

دکتر ولی زمان

doctor

دکتر ولی زمان

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر رضا اربابی

doctor

دکتر رضا اربابی

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر لیلا پارس

دکتر لیلا پارس

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر فادیمه کیلیچ

دکتر فادیمه کیلیچ

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر ایوب سوسیال

doctor

دکتر ایوب سوسیال

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر داوود نژادامین

doctor

دکتر داوود نژاد امین

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر برنا سیمین کافی

دکتر برنا سیمین کافی

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر بهزاد دولت آبادی

doctor

دکتر بهزاد دولت آبادی

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر آیگین اربابی

doctor

دکتر آیگین اربابی

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر آیدین کیلیچ

doctor

دکتر آیدین کیلیچ

تخصص: داروساز


ادامه مطلب

دکتر ناقی گلشن

doctor

دکتر ناقی گلشن

تخصص: متخصص داخله (سینه)


ادامه مطلب

دکتر لیلا رضادوست

دکتر  لیلا رضادوست

تخصص: متخصص داخله (سینه)


ادامه مطلب

دکتر رضا آذر

doctor

دکتر رضا آذر

تخصص:پزشک داخله


ادامه مطلب

دکتر پرویز یعقوب اغلو

doctor

دکتر پرویز یعقوب اغلو

تخصص:پزشک داخله


ادامه مطلب

دکتر محمد مظلوم

doctor

دکتر محمد مظلوم

تخصص:پزشک داخله


ادامه مطلب

دکتر هوشنگ عنایتی

doctor

دکتر هوشنگ عنایتی

تخصص:پزشک داخله


ادامه مطلب

دکتر بهزاد اوزتورک

doctor

دکتر بهزاد اوزتورک

تخصص:پزشک داخله


ادامه مطلب

دکتر عادل اوزگور

doctor

دکتر عادل اوزگور

تخصص: متخصص پوست و درماتولوژی


ادامه مطلب

دکتر نسرین آغاسی

دکتر  نسرین آغاسی

تخصص: متخصص بیوشیمی (آزمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر محسن رهبر

doctor

دکتر محسن رهبر

تخصص: متخصص بیوشیمی (ازمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر محمد ناکی خوشخبر

doctor

دکتر محمد ناکی خوشخبر

تخصص: متخصص بیوشیمی (ازمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر جعفر گارآقایی

doctor

دکتر جعفر گارآقایی

تخصص: متخصص بیوشیمی (ازمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر خسرو منصوری

doctor

دکتر خسرو منصوری

تخصص: متخصص بیوشیمی (ازمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر جعفر فرخ

doctor

دکتر جعفر فرخ

تخصص: متخصص بیوشیمی (ازمایشگاه)


ادامه مطلب

دکتر فرحت شایسته

doctor

دکتر فرحت شایسته

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر تهمینه حسن زاده

دکتر تهمینه حسن زاده

تخصص: متخصص بیهوشی


ادامه مطلب

دکتر رویا آلپ

دکتر رویا آلپ

تخصص: متخصص بیهوشی


ادامه مطلب

دکتر حمید احمدی

doctor

دکتر حمید احمدی

تخصص: متخصص بیهوشی


ادامه مطلب

دکتر جمال کارایازی

doctor

دکتر جمال کارایازی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر جاوید نوروزی

doctor

دکتر جاوید نوروزی

تخصص: پزشک عمومی

 


ادامه مطلب

دکتر زهرا مظفری ناصر

 

دکتر زهرا مظفری ناصر

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر ماندانا حسین زاده

 

 

دکتر ماندانا حسین زاده

تخصص: پزشک عمومی

 


ادامه مطلب