نوشته‌ها

همایش متخصصان جراحی پلاستیک در استانبول

متخصصین جراحی پلاستیک در چارچوب سمپوزیوم Aestheticstanbul 

ادامه مطلب

ابداع روش جدید در تشخیص سرطان

پژوهشگران روش جدیدی را برای تشخیص سرطان ابداع کردند. ادامه مطلب

چشم پزشکی ترکیه

چشم پزشکی های  ترکیه  متخصص ویژه چشم پزشکی در جهان اسلام  می باشد. ادامه مطلب

پیشرفت چشمگیر ترکیه در زمینه جراحی زیبایی

ترکیه در زمینه پیشرفتهای جراحی زیبایی در اروپا در جایگاه دوم جهان قرار دارد و مورد استقبال مردم کشورهای مختلف قرار گرفته است. ادامه مطلب

دکتر سپیده ملت دوست

دکتر سپیده ملت دوست

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر پریسا سعید

دکتر پریسا سعید

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر پریناز آذر

دکتر پریناز آذر

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر تقی گلستان

 

 doctor

دکتر تقی گلستان

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر مهدی طالبی

 

 doctor

دکتر مهدی طالبی

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر محمود ویلایی

 

 doctor

دکتر محمود ویلایی

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر کاظم توفیقی

 

 doctor

دکتر کاظم توفیقی

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر بنان گلزاری

 

 doctor

دکتر بنان گلزاری

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر علی عسگر احمدی

 

 doctor

دکتر علی عسگر احمدی

تخصص: دامپزشک


ادامه مطلب

دکتر میرداوود فرشی

 

 doctor

دکتر میرداوود فرشی

تخصص: اورولوژیست


ادامه مطلب

دکتر حسن شیناسی

 

 doctor

دکتر حسن شیناسی

تخصص: اورولوژیست


ادامه مطلب

دکتر حسن جبار

 

 doctor

دکتر حسن جبار

تخصص: اورولوژیست


ادامه مطلب

دکتر علی کارشناس

 

 doctor

دکتر علی کارشناس

تخصص: اورولوژیست


ادامه مطلب

دکتر صدیق اکبر

 

 doctor

دکتر صدیق اکبر

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر رضا محرم

 

 doctor

دکتر رضا محرم

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر ناصر علیدوست

 

 doctor

دکتر ناصر علیدوست

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر مهدی اوزگولریوز(خراسانی)

 

 doctor

دکتر مهدی اوزگولریوز(خراسانی)

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر مریم بنکداریان

 

 

دکتر مریم بنکداریان

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کیمیا چپتنی

 

 

دکتر کیمیا چپنی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کریم رجایی

 

 doctor

دکتر کریم رجایی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کسری روزبه

 

 doctor

دکتر کسری روزبه

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کامران رفیع

 

 doctor

دکتر کامران رفیع

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حسن آراز

 

 doctor

دکتر حسن آراز

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حسن علیزاده

 

 doctor

دکتر حسن علیزاده

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر حمید عباس زاده

 

 doctor

دکتر حمید عباس زاده

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر خلیل مسعود

 

 doctor

دکتر خلیل مسعود

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر هایده خسروشاهی

 

 

دکتر هایده خسروشاهی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر هادی ساسانی

 

 doctor

دکتر هادی ساسانی

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر احمد رسول اغلو

 

 doctor

دکتر احمد رسول اغلو

تخصص: رادیولوژی


ادامه مطلب

دکتر کیمیا قاسم زاده

 

 

دکتر کیمیا قاسم زاده

تخصص: آزمایشگاه


ادامه مطلب

دکتر مقدس فیلیزنژاد

 

 

دکتر مقدس فیلیزنژاد

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر سما پیش بین

 

 

دکتر سما پیش بین

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر مقدس نژاد

 

 doctor

دکتر مقدس نژاد

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر داوود ابراهیم اغلو

 

 doctor

دکتر داوود ابراهیم اغلو

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر آزیتا حمزه اغلو

 

 

دکتر آزیتا حمزه اغلو

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر ناهید متولی مقدس

 

 

دکتر ناهید متولی مقدس

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر محتشم غفارنژاد

 

 doctor

دکتر محتشم غفارنژاد

تخصص: روانپزشک


ادامه مطلب

دکتر یاسمن ادیب سوی

دکتر یاسمن ادیب سوی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر رضا آذر

doctor

دکتر رضا آذر

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر مسعود عباسی

دکتر مسعود عباسی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر فرشته ادیب سوی

دکتر فرشته ادیب سوی

تخصص: پزشک عمومی


ادامه مطلب

دکتر ارجان جهاندیده

doctor

دکتر ارجان جهاندیده

تخصص: جراح پلاستیک


ادامه مطلب

دکتر علیرضا اوروراغلو

doctor

دکتر علیرضا اوروراغلو

تخصص: جراح پلاستیک


ادامه مطلب

دکتر شاهین نامی

doctor

دکتر شاهین نامی

تخصص: ارتوپدی


ادامه مطلب

دکتر محمد ذاکری

doctor

دکتر محمد ذاکری

تخصص: ارتوپدی


ادامه مطلب

دکتر مسعود فاتح

doctor

دکتر مسعود فاتح

تخصص: ارتوپدی


ادامه مطلب

دکتر سعید چیلر

doctor

دکتر سعید چیلر

تخصص: پزشکی هسته ای


ادامه مطلب

دکتر مسعود کافی

doctor

دکتر مسعود کافی

تخصص: پزشکی هسته ای


ادامه مطلب

دکتر کریم نوری خلیجی

doctor

دکتر کریم نوری خلیجی

تخصص: نورولوژی (مغز و اعصاب)


ادامه مطلب

دکتر حمید بن یعقوب

doctor

دکتر حمید بن یعقوب

تخصص: نورولوژی (مغز و اعصاب)


ادامه مطلب

دکتر نصرت طاهری

doctor

دکتر نصرت طاهری

تخصص: میکروبیولوژی


ادامه مطلب

دکتر محمد ینیسی

doctor

دکتر محمد ینیسی

تخصص: میکروبیولوژی


ادامه مطلب

دکتر علی باران

doctor

دکتر علی باران

تخصص: امراض استخوان


ادامه مطلب

دکتر جعفر عباس اغلو

doctor

دکتر جعفر عباس اغلو

تخصص: جراح قلب و عروق


ادامه مطلب

دکتر رعنا مطلب

دکتر رعنا مطلب

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر ناصر جان

doctor

دکتر ناصر جان

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر محمد پاکخو

doctor

دکتر محمد پاکخو

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر مهدی آذرباز

doctor

دکتر مهدی آذرباز

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر ابراهیم پاکیزه

doctor

دکتر ابراهیم پاکیزه

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر فرشید فرشیدفر

doctor

دکتر فرشید فرشیدفر

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر داریوش غفاری

doctor

دکتر داریوش غفاری

تخصص: امراض قلبی و کاردیولوژی


ادامه مطلب

دکتر تیمور برنائون

doctor

دکتر تیمور برنائون

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر شراره زعیر مریدی

دکتر شراره زعیر مریدی

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر محمد داورپناه

doctor

دکتر محمد داورپناه

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر هادی عموزاده(آتمان)

doctor

دکتر هادی عموزاده‌(آتمان)

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر فاضل آراس نصیری

doctor

دکتر فاضل آراس نصیری

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر آدیگوزل علمدار

doctor

دکتر آدیگوزل علمدار

تخصص: امراض زنان و زایمان


ادامه مطلب

دکتر امید بیلیر(الهامی)

doctor

دکتر امید بیلیر(الهامی)

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر سعید رسولی

doctor

دکتر سعید رسولی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر رئوف وکیلی

doctor

دکتر رئوف وکیلی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر محمدبرادران هاشمی

doctor

دکتر محمد برادران هاشمی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر محمد آرمان

doctor

دکتر محمد آرمان

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر امین کایا

doctor

دکتر امین کایا

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر علی رحیمی

doctor

دکتر علی رحیمی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر علی عباسی

doctor

دکتر علی عباسی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر عادل نجفی

doctor

دکتر عادل نجفی

تخصص: گوش ٬ حلق و بینی


ادامه مطلب

دکتر نازنین معایدی

دکتر نازنین معایدی

تخصص: امراض داخله


ادامه مطلب

دکتر کاظم شن

doctor

دکتر کاظم شن

تخصص: چشم پزشک


ادامه مطلب

دکتر سعید ادیب سوی

doctor

دکتر سعید ادیب سوی

تخصص: چشم پزشک


ادامه مطلب

دکتر رحیم ملک

doctor

دکتر رحیم ملک

تخصص: چشم پزشک


ادامه مطلب

دکتر پرویز یزدانی

doctor

دکتر پرویز یزدانی

تخصص: چشم پزشک


ادامه مطلب

دکتر محمد ابری

doctor

دکتر محمد ابری

تخصص: چشم پزشک


ادامه مطلب