مجله مرمر : اولین مجله فارسی زبان در ترکیه ماهنامه تخصصی گردشگری راهنمای ایرانیان مقیم ترکیه اخبار روز و رویدادها در ترکیه